Beşiktaş "GUTI" Dev Forma Bayrağı

İsteğe bağlı olarak her ebatta üretilebilir.